Drept Comercial (si Registrul Comertului)

Cabinet Avocat Bucuresti

"Dreptatea nu costa nimic si de aceea n-are circulatie in comert." (Liviu Rebreanu).

Dreptul comercial reprezinta acel ansamblu de norme juridice pe drept privat care reglementeaza activitatile de productie, circulatie sau distributie a marfurilor, precum si executarea de lucrari si prestarea de servicii.
Sub incidenta de reglementare a dreptului comercial intra operatiunile realizate de catre multitudinea de actori ai scenei economice precum fabricantii de marfuri, executantii de lucrari, intermediarii si prestatorii de servicii.

Serviciile juridice oferite de Cabinet Avocat Bucuresti Sector 1 "Stoican Florica" in domeniul dreptului comercial sunt printre cele mai variate:
• infiintari de societati comerciale, infiintari de asociatii si fundatii, infiintari de Persoane Fizice Autorizate;
• restructurare de capital, inregistrare si radiere sucursale, filiale, puncte de lucru; 
• divizare companii, fuziune si achizitii companii, dizolvare si lichidare societatii;
• obtinerea de certificate constatatoare si de informatii punctuale din Registrul Comertului, cesiune de actiuni si parti sociale; 
• transformare juridica, suspendare temporara a activitatii companiilor;
• excludere si retragere de asociati, numiri, revocari si schimbari de administratori, numire, schimbare sau modificare comisie de cenzori, prelungire sau reducere a duratei de functionare a companiilor, majorare sau reducere de capital social, aporturi la capitalul social, modificari ale obiectului de activitate (adaugare, reducere), inregistrare sau modificare de embleme, schimbarea sediului social al societatii in alte judete, reorganizare si faliment;
• redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, declaratii pe propria raspundere, decizii ale asociatului unic, hotarari ale adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, precum si orice alte acte modificatoare ale actului constitutiv al unei societati.